tiistai 15. toukokuuta 2012

Tampereen tunnelipäätöksen tekijät vaalimielipiteineen

Tampereen tunnelipäätös on tehty. Tunneli rakennetaan äänin 37-30. Mielestäni tämä päätös on huono varsinkin tälläisessä tilanteessa, jossa Tampere aloittaa säästöohjelman ja aikoo karsia investointeja. Syynä tähän on yli 40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi jäävä budjetti, joka pakottaa säästämään menoja. Valtuusto oli tosin asiasta eri mieltä, kun äänesti lähestulkoon käsittämättömästi (noh, politiikka on politiikkaa... se täytyy aina muistaa) tunnelin puolesta. Joka tapauksessa näyttää sieltä, että toisesta päästä säästetään (sairaat ja lapset) ja toisesta päästä tehdään juuri päinvastoin.

Senpä takia ajattelin kirjoittaa tähän pienen muistutuksen, että ketkä äänestivät tunnelin puolesta ja että mitkä olivat heidän mietteensä Ylen kuntavaalikoneessa vuonna 2008. Siellä nimittäin kysyttiin tunnelista.

Kysymys, johon takerrun jokaisen äänestäneen kohdalla on seuraava:
Rantaväylän tunneli pitää rakentaa mahdollisimman pian, vaikka valtion tuki tulisi vasta myöhemmin. 
Kysymys on vähän huono siltä osin, että siinä kysytään, että pitäisikö tunneli rakentaa ilman valtion rahoitusta, mutta joka tapauksessa voidaan katsoa, että tämä tuo esiin myös jonkinlaisen mielipiteen siitä, että pitäisikö tunneli ylipäätään rakentaa. 

Otan tähän katsaukseen hieman epäreilusti vain kyllä-äänet, koska niiden vuoksi Tampere tulee satsaamaan hankkeeseen hurjasti rahaa.

(puolue / nimi / mielipide vuodelta 2008)

kokoomus / Harri Airaksinen / jokseenkin samaa mieltä
"Tunneli tarvitaan läntisiin kaupunginosiin ja naapurikuntiin suuntautuvan liikenteen sujuvuuden takaamiseksi. Rahoitus voidaan järjestää myös takautuvasti, kunhan ehdoista on sovittu ja ne ovat hyväksyttävissä."

kokoomus / Matti Heinivaho / jokseenkin samaa mieltä
"Kustannukset laskettava tarkkaan ja huomioitava myös ne 8600 miestyövuotta ja siitä tulevat verotuotot. Mietittävä mitä kaikkea lisäarvoa se tuo kulttuurisesti alueelle."

kokoomus / Antti Hervonen / täysin eri mieltä
"Kustannukset kasvavat, valtio ei mukana riittävästi, varsinkaan nykyisen kriisin ansiosta, Rakentajat eivät osallistu tarpeeksi. 140 miljoonaa ei riitä. Kustannukset tulevat nykysuhdanteissa kaksinkertaistumaan. Miksi liikenne muuttuisi sujuvammaksi maan alla? Keskusta eristäytyisi entisestäänkin"

kokoomus / Antti Ivanoff / jokseenkin eri mieltä
"Julkisen liikenteen toimivuuden parantaminen on yksi vaaliteemoistani. Mielestäni julkista liikennettä Tampereella tulee kehittää kokonaisuutena jossa huomioidaan käyttäjien tarpeet, TKL:n toiminta ja muut linja-autoyhtiöt tasavertaisesti. Mahdollinen pikaratikka tarjoaa jännittävän vaihtoehdon liikenteen kehittämiseen, mutta perusratkaisut tulisi saada kuntoon nyt - linja-autoliikenteessä investoinnit maksavat itsensä takaisin nopeammin. Kehityskohteita julkisessa liikenteessä: - Kaupungin monopoli TKL tuottaa tappiota tuottamatta kuitenkaan ylivoimaisia palveluita. TKL:n talous tulee saada kuntoon ja yhteistoimintamallia yksityisen sektorin kanssa tulisi kehittää. - Linja-autoreittien- ja aikojen suunnittelu siten että merkittävät oppilaitokset kuten TTY, TY ja TAMK huomioidaan reittien suunnittelussa. Päätepysäkki koulun yhteydessä vähentäisi ulkona palelemisen tarvetta talviaikaan. - Myöhäisen ajan liikenteen vuorojen liikennöinti kuntoon, jos taksilupia ”ei ole mahdollista” lisätä tulee kaupungin muuten järjestää sujuva liikennöinti ilta-aikaan. - Hinnoittelussa tulee säilyttää vähintään nykyiset opiskelija-alennukset. - Linja-autoliikenteen joustavuus siten että liikennöinti on turvattu myös erilaisten tapahtumien yhteydessä."

kokoomus / Harri Jaskari / jokseenkin samaa mieltä
"Pidän rantaväylän tunnelin rakentamista erityisen tärkeänä myös asuntopoliittisesti. Tampere tarvitsee kokonaisuutena monipuolista asuntopolitiikkaa ja korkeatasoinen keskustarakentaminen on tärkeä osa tätä strategiaa."

kokoomus / Riitta Koskinen / jokseenkin samaa mieltä

kokoomus / Leena Kostiainen / jokseenkin samaa mieltä

kokoomus / Mikko Leppälahti / täysin samaa mieltä
"Valtion tuki on tärkeä , mutta se voi tulla myöhemminkin . Nykyiset suunnitelmat puoltavat Rantaväylän tunnelin rakentamista ."

kokoomus / Timo P. Nieminen / jokseenkin samaa mieltä
"Tunnelista on jo valtuuston linjaus olemassa"

kokoomus / Sanna Ojanen / jokseenkin eri mieltä
"Näin isossa hankkeessa valtion tuki on oleellinen edellytys."


kokoomus / Pirjo Rauhala / jokseenkin samaa mieltä
"Tarve olisi kieltämättä suuri, mutta siirtäisin tämän sitä seuraavalle valtuustokaudelle, koska nyt on vielä akuutimpia hankkeita, ennen sitä toteutettava."


kokoomus / Saara Saarteinen / jokseenkin samaa mieltä


kokoomus / Ilkka Sasi / täysin samaa mieltä
"Liikenteen painaminen useilla tunnelihankkeilla maan alle mahdollistaa pidemmällä tähtäimellä kävelykeskustan. Rantaväylän tunneliin on jo valtion taholta osoitettu rahaa. Tässä vaiheessa olisi huono veto pistää tunnelille hanttiin, kun valtakunnan tason rahoitusta on luvassa."


kokoomus / Elina Sirén / täysin samaa mieltä
"Rantaväylä parantaa oleellisesti liikenteen sujuvuutta Länsi-Tampereen suuntaan. Yli tunnin jonotus Lielahteen auto jonoissa nykyisellään on kallista ja saastuttavaa. Ympäristökunnat saatava mukaan rahoitukseen, heitä Rantaväylä tulee palvelemaan mitä suurimmassa määrin. Valtionosuus rahoituksen suhteen on huomattava. Maanmyynnillä rahoitetaan loput. Ei vaikuta veroprosenttiin. Hyödyt haittoja suuremmat."


kokoomus / Irja Tulonen / (ei löydy mielipidettä vaalikoneesta)


kokoomus / Sofia Vikman / jokseenkin eri mieltä
"Jos tunneli päätetään rakentaa, on valtion tuesta oltava varmuus. Tampereen on valvottava etujaan myös valtakunnallisesti. Uusia liikennejärjestelyjä tarvitaan, jos Tampere aikoo kasvaa. Rantaväylän nykyinen kapasiteetti ei riitä eikä ruuhkilta vältytä. Tunneli ei kuitenkaan saa mennä esimerkiksi terveys- ja vanhustenpalvelujen ongelmien korjaamisen edelle."


rkp / Peter Löfberg / (ei löydy mielipidettä vaalikoneesta)


vihreät / Vesa Eskola / jokseenkin eri mieltä
"Selvittäisin tunnelin aiheuttamat ympäristövaikutukset ensin, samoin kun muut vaihtoehdot ja lisäksi läntisen ohitustien vaikutukset Rantaväylän liikenteeseen."


vihreät / Anna-Kaisa Heinämäki / jokseenkin eri mieltä


vihreät / Mervi Janhunen / jokseenkin eri mieltä


vihreät / Maija Kajan / jokseenkin samaa mieltä
"Rantaväylän tunnelin rakentamiseen pitäisi päästä pian liikenteen sujuvoittamiseksi sekä Näsijärven rantojen saamiseksi kaupunkilaisten käyttöön. Ruuhkat pahenevat ilman tunnelia, toinen vaihtoehto on rakentaa lisäkaistoja Paasikiven-Kekkosen tielle. Tämä vaihtoehto tulisi selvästi kallimmaksi (valtio ei osallistuisi siihen) ja Näsijärven rannat jäisivät edelleen pelkästään liikenteen käyttöön, mikä olisi mielestäni sietämätöntä."


vihreät / Emilia Olkanen / täysin eri mieltä
"Resurssit tulee sijoittaa joukkoliikenteen parantamiseen, jotta siitä saadaan toimiva vaihtoehto yksityisautoilulle. Tunneli on mahdollista rakentaa, mutta joukkoliikenteellä tulee olla siinä nykyisiä kaavailuja suurempi osa. Valtion tuki tarkoittaisi kolmasosaa kustannuksista eli ilman sitä on mielestäni turha aloittaa rakentamista."


vihreät / Olli-Poika Parviainen / jokseenkin samaa mieltä
"Tunneli mahdollistaa upean ja arvokkaan maa-alueen ottamisen kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Nyt hieno ranta on omittu läpiajoliikenteelle. Valtion tuki tunnelille on kuitenkin välttämätön eikä rantaa saa rakentaa täyteen."


vihreät / Perttu Pesä / täysin eri mieltä
"Tunneli voidaan rakentaa jos rahoitus on kunnossa. 1/3 valtiolta, 1/3 maan myynnistä ja 1/3 kunnalta. Sinänsä tunneli ratkaisisi paljon ongelmia rantaväylällä. Monitasoristeykset ja nykyisen väylän levennys ovat mielestäni paljon huonompia vaihtoehtoja... edellyttäen että rahoitus on kunnossa."


vihreät / Irene Roivainen / jokseenkin samaa mieltä
"Rantaväylän tunnelin rakentamisen ehdoton edellytys on, että valtio tulee mukaan kustannuksiin kolmanneksella ja YIT omalla kolmanneksellaan."


vihreät / Kirsikka Siik / jokseenkin eri mieltä
"Rantaväylän tunneli on ratkaisu vain kaupunkirakenteen tiivistystarpeisiin ja rannan parempaan hyödyntämiseen (etenkin kevyen liikenteen yhteydet Näsijärven rantaan - tosin Rantaväylän lisäksi ratakin erottaa keskustan rannasta, ja ensin on sekin este "voitettava"). Liikenteen ongelmia tunneli ei kokonaan ratkaise: se sujuvoittaa kyllä keskustan ohittamista muutaman risteyksen poistuessa, mutta toisaalta keskustaan suuntaava liikenne joudutaan ohjaamaan vaihtoehtoisille maanpäällisille reiteille. Päätöstä tunnelin rakentamisesta ei voida lyödä lukkoon ennen kuin uudet luonnokset mm. Aspinniemen maankäytöstä ja tulevan tilanteen liikenneratkaisuista myös keskustan osalta ovat arvioitavana."


vihreät / Oras Tynkkynen / jokseenkin eri mieltä
"Rantaväylän tunneli on tulevaisuusinvestointi, joka mahdollistaa satojen kotien rakentamisen kävelymatkan päähän keskustast. Samalla Näsijärven ranta saadaan ihmisten käyttöön ja meluavat autot vietyä maan alle."


keskusta / Timo Hanhilahti / jokseenkin eri mieltä
"Tässä on toimittava varman päälle. Rakentaminen kestää pitkään joka tapauksessa. Alkajaisiksi on rantatie laitettava sellaiseksi, että se vetää, ja kiireesti. Tunneli toteutetaan sitten mahdollisuuksien mukaan."


keskusta / Jukka Inkeroinen / jokseenkin eri mieltä


keskusta / Mikko Kriikku / jokseenkin samaa mieltä
"Rantatien liikennejärjestelyt on saatava aikaan mahdollisimman nopealla aikataululla."


keskusta / Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen / jokseenkin eri mieltä
"Pelkkä tunneli ei liikenneruuhkia poista, vaan sen lisäksi tarvitaan mittavia muita liikennejärjestelyjä, jolloin kustannukset nousevat huomattavasti nykyistä 140 miljoonan euron arviota suuremmaksi. Valtion osuus ei kuitenkaan kohoa samassa suhteessa nykyisestä 45 miljoonasta eurosta. On paikallaan katsoa, miten syksyllä 2008 valmistuva läntinen ohitustie vaikuttaa Tampereen keskusta-alueen liikenteeseen ja tarkastella asiaa sen jälkeen uudelleen. Paras ja halvin ratkaisu olisi lisäkaistojen rakentaminen nykyiselle rantaväylälle. Jos tunneli kuitenkin päätetään rakentaa, siitä tulee tehdä riittävän pitkä, jotta ranta-alueiden kehittämiseen voidaan oikeasti paneutua."


Tampereen sitoutumattomat / Matti Joki / (ei löydy mielipidettä vaalikoneesta)


Tampereen sitoutumattomat / Lasse Oksanen / jokseenkin samaa mieltä
"taloudellinen tilannehan aina hienosäätää ns.suurien investointien vauhtia."


kristillisdemokraatit / Leena Rauhala / jokseenkin samaa mieltä
"Rahoitus on jo luvattu valtiolta."


kristillisdemokraatit / Marco Roth / jokseenkin samaa mieltä
"Tunnelille on olemassa hyvät perustelut, niin sen rakentamisen mukana lisääntyneiden asuntojen kuin jonkin verran parantuneen liikenteen sujumisenkin vuoksi."


vasemmistoliitto / Jari Heikkilä / täysin samaa mieltä
"Tämä vähentää liikennettä keskustan alueella. Ohikulkuliikenne joutaa hyvin tunneliin."


vasemmistoliitto / Sirkkaliisa Virtanen / (ei löydy mielipidettä vaalikoneesta)


Sellaista. En nyt ala tässä mitään sen kummempia johtopäätöksiä tekemään, vaan jokainen lukija saa tehdä omat johtopäätöksensä.

lauantai 5. toukokuuta 2012

Jotain hyvääkin välillä

Hallituspuolue kokoomus on viime aikoina käyttäytynyt kuin perussuomalainen kansanedustaja: irrationaalisesti. Siitä ei ole kovinkaan pitkää aikaa, kun kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdotti, että rikoslain lahjussäännöksiä pitäisi muuttaa. Se ehdotti sitä sen jälkeen, kun Ilkka Kanerva oli saanut ehdollisen tuomion käräjäoikeudessa. Kohu asiasta nousi apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen lausunnosta, jossa hän muun muassa totesi näin:
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen mielestä on häkellyttävää, että kokoomus haluaa tarkistaa rikoslakia juuri nyt kun sen oma kansanedustaja eli Ilkka Kanerva on pulassa. Kalske on kuunnellut torstai-illan uutisia kokoomuksen eduskuntaryhmän Kanerva-kannanotoista ärtyneenä.
Myöhemmin kokoomus yritti paikkailla sanomisiaan, mutta vahinko oli jo tapahtunut ja se johti siihen, että jopa Aamulehtikin huomioi tapauksen ja torui kokoomuksen käsittämättömän väärään aikaan annettua lausuntoa.

Noh, annetaan sen olla ja ihmetellään tätä paljon mediassa puhuttua Guggenheim päätöstä, joka ei mennyt edes Helsingin kaupunginvaltuustoon, kun vihreiden, SDP:n, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten edustajat vastustivat asiaa siinä missä kokoomuksen, yksi vihreiden ja RKP:n edustajat kannattivat. No, se on ollutta ja mennyttä, mutta kokoomuksen ja median käytös tässä asiassa hämmentää minua paljon enemmän. Se nimittäin on sellaista, että vähän heikkohermoisempi menettäisi varmaan muutaman haipuvan.


Aloitetaan kokoomuksesta, joka kertoi Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajan, Risto Rautavan, suulla, että:
- Tämä on meidän mielestä demokratian irvikuva. Demarit ja vihreät eivät uskaltaneet päästää asiaa valtuuston päätettäväksi, joka on kuitenkin demokraattinen elin
Että demokratian irvikuva? Onko se Rautavan mielestä demokratian irvikuvaa, että Helsingin kaupunginhallituksen valitsee kuntalaisten valitsema valtuusto? Ja että kaupunginhallitukselle on tehty selkeät säännöt? Ja että sille kuuluu tälläiset asiat? Välillisesti kaupunkinhallitus on kuntalaisten valitsema, joten mikä tässä asiassa on demokratian kannalta irvikuvallista? Minusta ei mikään. Ainoa ongelma taitaa olla se, että Rautavan ajatukset eivät menneet läpi.

Median reagointikin on varsin kummallista. Meinasin suurin piirtein tukehtua aamumuroihini, kun luin erään Aamulehden pääkirjoituksen, joka alkoi repäisevästi: "Helsinki valitse luuserin unelman". Sitten ilmeisesti Aamulehden päätoimittajalta lähti mopo käsistä, sillä hän muun muassa kirjoitti:
Guggenheim ei ollutkaan Helsingille taidemuseo, vaan jonkinlainen pikkusieluinen kunnallispoliittinen peli. Valittaen on todettava, että jopa maailmanlaajuisesti huomattavan taidekeskuksen ja maamerkin sijaan maamme pääkaupunki valitsi takertumisen vanhaan...

...jossa ratkaisevan – ja suomeksi sanottuna aivan käsittämättömän – soolon soitti vihreiden ryhmänjohtaja Ville Ylikahri, joka kertoi epäröimättä äänestäneensä omaa kantaansa vastaan...

Nyt on hyvä asettaa vastakkain kaksi kuvaa Helsingistä ja suomalaisesta demokratiasta: Pohjolan taidejohtajuuden ottaminen ennakkoluulottomalla Guggenheim-hankkeella ja tämä pikkupoliittisesti piipertävä farssi, joka todisti suomalaisen kuntapäättämisen väkevimmistä voimista, rahanpuutteesta ja ruikutuksesta.

Helsingissä Guggenheim-suunnitelman kaatoi viime kädessä – ei poliitikkojen apulaiskaupunginjohtajan valinnasta alkanut pelikuvio – vaan mikä erikoisinta, taiteilijoiden ja museoväen vastustus.

Sopivan matkan päästä on helppo nähdä, että Helsinki valitsi luuserin unelman. Sen rinnalla Tampereen raikkaat keskustavisiot näyttäytyvät metropolin arvoisina, juuri kuten avarakatseiselle kakkoskaupungille kuuluukin...
On toki loogista, että voidaan olettaa tämän päätöksen olevan kunnallispoliittinen kosto, kun vihreiden edustaja ei päässytkään apulaiskaupunginjohtajaksi. Pitäisin kuitenkin todennäköisempänä sitä, mitä vihreät ovat tässä tapauksessa kertoneet: suurin osa taitelijoista vastusti hanketta, rahat ovat tiukassa ja kansalaisvastustus on suurta. Se on paljon todennäköisempi syy äänestää näin.

Yritin oikeasti etsiä, että äänestikö Ylikahri kantaansa vastaan. En löytänyt mistään uutista, että hän olisi näin tehnyt. Hän on sanonut, että Guggenheim voidaan ehkä ottaa uudestaan käsittelyyn jos sopimusehdot muuttuvat, muuten ei, mutta ei se kuulosta takin kääntämiseltä.

Tämä kolmas kappale on melkein kuin Risto Rautavan kynästä. Suomalainen demokratia on hyvä Aamulehti sitä, että tehdään niin kuin enemmistö haluaa. Siitäkin huolimatta, että vähemmistö olisi oikeassa. Hyväksykää se. Ja sitäpaitsi: miten rahanpuute on farssi, jos tämä tilanne todetaan? Pitäisikö ottaa velkaa moisen rahasyöpön takia?

Taiteilijat ja museoväki vastusti tätä, koska he pelkäävät työnsä ja rahojensa puolesta. Tälläkin hetkellä museoväkeä saneerataan pihalle, eikä taitelijoilla mene yhtään sen paremmin. Guggenheim olisi vain lisännyt museoväen rahapulaa ja muutenkin koko päätös olisi todennäköisesti näivettänyt Suomen kulttuurista kenttää entisestään.

Tampereen raikkaat keskustavisiot ovat vitsi. Keskusareenaa tuskin on tulossa hetkeen, tunnelia vastustetaan henkeen ja vereen (vai kuka oikeasti kannattaa sitä) ja ratikan kustannukset saattavat ajaa meidät mieron tielle. Olivatpa raikkaat keskustavisiot kuinka hienoja tahansa, niin ne tarvitsee jotenkin rahoittaa ja sellaisia rahoja ei ole näkyvissä. Lisärahaa valtiolta ei ole luvassa ratikkaan, saatika tunneliin. Se lienee kaikille selvää. Tunnelikin on vain väistyvän valtuuston lempilapsi, joka uhkaa jäädä täysin äpäräksi, ellei sitä väkisin väännetä ennen kunnallisvaaleja läpi.

No, täältä tähän tällä kertaa.

Puppulausegeneraattori vastaa maskikohuun

 Antti Vesala teki Uuden Suomen puheenvuoroon postauksen , jossa hän litteroi Krista Kiurun vastaukset niin sanottuun maski-kohuun. Luettuan...