tiistai 12. heinäkuuta 2011

Kataisen hallituksen hallitusohjelma: talous

Kataisen hallituksen hallitusohjelma on välistä käsittämätöntä luettavaa ja ongelmien poissulkemista. Minusta tuntuu siltä kuin hallitusohjelma sulkisi ongelmilta silmänsä ja toivoisi, että tulevaisuudessa asiat olisivat jotenkin paremmin, vaikkeivat ne varmasti ole, kun niiltä suljetaan silmät ja toivotaan järisyttävän suuren talouskasvun varaan, jollaista Suomi ei ole vielä historiansa aikana nähnyt. Aloitetaan suoraan hallitusohjelmassa (http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/fi.jsp) olevista asioista kommentoimalla niitä kohta kohdalta.

Valtion menoja ja tuloja sopeutetaan nettomää-
räisesti yhteensä 2,5 mrd. euroa vuoteen 2015 mennessä vuositasolla.
Jos jossain täytyy päätä heilutella, niin tässä. Ennen vaaleja Suomen valtionvarainministeriö kertoi, että vaje on jossain 8 ja 10 miljardin euron välillä. Tästä puolueet olivat vaaliväittelyssä harvinaisen paljon eri mieltä ja tästä kaaoksesta ei voinut järkeä syntyäkään. Eikä syntynyt, sillä 2,5 miljardin euron "sopeutukset" eivät toimi, kun otamme vuodessa 10 miljardia velkaa (lähde). Tyhmempikin tajuaa tämän, että jos verottaa ja säästää neljänneksen siitä uudesta velasta, mitä pitää ottaa, niin se ei riitä. Sellaista talouskasvua ei olekaan, joka kuroisi 7,5 miljardia tuosta vain kiinni. Naurettavaa tässä on se, että edes valtionvarainministeriö ei usko tähän 2,5 miljardin ihmeeseen, vaan väittää ihan jotain muuta (lähde). On hassua, kuinka kukaan politiikko ei tunnu ottavan sitä vastuuta, mitä televisiossakin sanotaan lähestulkoon viikosta toiseen. Minä voisin kysyä, että kuka ottaa vastuun siitä, kun velan korkomenot kasvavat vuosi vuodelta lähes sietämättömiksi?

Hallitus toimii niin, että työn verotus ei vaalikauden aikana kiristy.
Jos joku haluaa etsiä hallitusohjelmasta suurta "salaliittoa", niin tässä se on. Tämä lause on vasemmistopuoluiden salainen sopimus, joka ei tasaa tuloeroja, vaan itse asiassa kasvattaa niitä. Muistattehan? Vasemmalla olevat puolueet totesivat, että he eivät kannata arvonlisäveron nostoa, koska se sattuu eniten pienituloisiin. No hyvät naiset ja herrat, työn verotus on Suomessa ainoa vero, joka on oikeasti progressiivinen ja joka oikeasti tasaa tuloeroja, joista vasemmalla olevat puolueet olivat huolissaan. Ja kun siihen ei kosketa, niin tuloerot tulevat 100%:lla varmuudella kasvamaan.

Kansalaisten ostovoiman myönteisestä kehityksestä huolehditaan sekä veroratkaisujen että perusturvan parannusten avulla.
Miten? Inflaatio jyllää tälläkin hetkellä kovempana kuin palkankorotukset ja hallitus kaavailee lisää maksuja ja veroja. Miten muka ostovoima turvataan, jos asumisesta ja liikkumisesta joutuu maksamaan koko ajan enemmän ja enemmän? Ei mitenkään, koska kaikkien täytyy asua jossain.

Hallituksen vero- ja menolinjaus kannustaa työntekoon ja lisää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.
Miten muka? Jos omalla autolla töihin meneminen maksaa kohta taas enemmän, niin miten se kannustaa työn tekoon, kun kotona makaamalla saattaa saada käteen saman summan kuin kotona makaamalla? Nykyään ihmisillä ei ole työn tekoon enää moraalia, vaan se nähdään välttämättömänä pahana. Ja jos siitä maksetaan yhtä paljon kuin kotona istumisesta, niin perus-Pertti makaa mieluummin kotona. Ihmiset ovat vain sellaisia.

Hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nosto 72 prosenttiin ja työttömyyden alentaminen viiteen prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä.
Ainoa tapa, millä työttömyysprosentti putoaa on se, että suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Muuten hommassa ei ole mitään mieltä, sillä nuoria eivät kiinnosta pienipalkkaiset työt, kun saman summan saa kotona makaamalla.

Työllisyysasteen nostamiseksi ja työttömyyden laskemiseksi 5 %:n tasolle käynnistetään hallitusohjelmaan kirjatun mukaisesti uskottavia ja vaikuttavia toimia, joihin kuuluu mm.
- työurien pidentäminen alusta, keskeltä ja lopusta
- ...
- opintojen tiivistäminen
Matti Vanhanen sai ajatuksen hiihtolenkillä työurien pidentämisestä ja tämä ajatus torpattiin joka taholta. Toisin sanoen työuria ei voida pidentää lopusta, koska työntekijät eivät sitä halua ja päättäjistä ei löydy niin rohkeaa ihmistä, joka pontevasti sitä vaatisi. Työurien pidentäminen alusta taas ei kuulosta kovinkaan realistiselta, sillä miehillä armeija vie väkisin yhden vuoden ja muutenkin nuoret "hakevat itseään" pitempään. Tiedän tapauksia, jotka eivät vielä 30-vuotiainakaan tiedä, että mikä heistä pitäisi "isona" tulla. Tälläiset tapaukset ovat yleistymään päin, jotka roikkuvat eri opinahjoissa ja yrittävät päättää, että mitä he haluaisivat isona tehdä. Karua, mutta totta. Opintojakaan ei voida tiivistää, koska eläminen maksaa koko ajan enemmän ja jotta opiskelija voisi maksaa vuokransa ja ruokansa, on hänen todennäköisesti tehtävä työtä sen eteen. Joten se siitä tiivistämisestä sitten.

Verotuksella vahvistetaan talouskasvua ja työllisyyttä, parannetaan yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta sekä ohjataan tuotantoa ja kulutusta ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Tuloeroja kavennetaan muun muassa pääomaveroa ja suurten perintöjen verotusta nostamalla sekä pienituloisten verotusta keventämällä.
... Hah-hah-haa! Verotuksella ei kyetä parantamaan työllisyyttä. Piste. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ei parane sillä, että köyhä maksaa bensastaan ja asuntonsa sähköstä saman saakelin korkean hinnan kuin rikaskin. Rikkaalla tähän on varaa, mutta köyhällä ei. Kun tuotanto ja kulutusta ohjataan ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan, niin se ei tarkoita sitä, että rikkaat maksavat, vaan se tarkoittaa sitä, että kaikki maksavat. Siitä on oikeudenmukaisuus melko kaukana, kun Pertti miettii, että millä hän maksaa bensansa, jotta pääsisi töihin. Tuloeroja ei kavenneta kuin nimeksi kateusveroilla, kuten perintöveroilla, joista tulevat tulot tulevat lähivuosina nousemaan hurjasti.

Vuokra- ja omistusasumisen verokohtelun yhtenäistämiseksi asuntolainojen korkojen vähennysoikeutta kavennetaan maltillisesti ja asteittain vaalikauden aikana. Vähennyskelpoisia ovat vaalikauden jälkeen 75 % asuntolainan koroista alijäämähyvitystä tehtäessä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä
lasketaan 2000 euroon, korvattava prosenttiosuus on jatkossa 45 %
Jotain hyvääkin, sillä asuntolainojen korkovähennysoikeus on suhteellisen epäoikeudenmukaista. Ikävä juttu asuntolainojen kanssa taisteleville ihmisille, mutta näen sen silti suhteellisen oikeudenmukaisena toimena. Kotitalousvähennyksen laskeminen taasen tarkoittaa sitä, että harmaa talous tulee jälleen kerran lisääntymään tällä alueella.

Yritysten työllistämis-, kasvu- ja investointimahdollisuuksia parannetaan keventämällä yritykseen jätettävän pääoman verotusta laskemalla yhteisöverokantaa 1 prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Hallitus seuraa yhteisöverotason kehittymistä kilpailijamaissamme ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi
No jotain hyvää tästäkin. Tosin tälläkin hetkellä yrityksiä verotetaan vain voitosta, joten pienten yrityksien osalta tuo lasku on täysin yhdentekevä ja mitätön. Isommilla ja keskisuurille yrityksille veron lasku on varmasti tervetullut uutinen, mutten usko, että tällä toimella syntyy uusia työpaikkoja Suomeen. Kiinaan ehkä, muttei Suomeen.

Verotuksen painopiste siirtyy kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta.
Pidän tätä ristiriitaisena uudistuksena. Toisaalta on hyvä, että verotamme luontoa kuluttavaa kuluttamista, mutta samalla edistämme yhteiskunnan eriarvoistumista. Kun hyödyke nostaa hintaa, niin se tarkoittaa sitä, että yhä harvemmalla on varaa kuluttaa tätä hyödykettä.

Energiaverouudistuksen vaikutuksia seurataan arvioimalla uudistuksen vaikutukset verokertymään, ympäristön kuormitukseen, kotitalouksien ostovoimaan ja tulonjakoon sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Turpeen verotason maltillista nostoa jatketaan hallituskaudella. Ns. windfall-vero toteutetaan kyseisille energiasektoreille esimerkiksi kiinteistön arvoon perustuvana verona.
Windfall kuulostaa hienolta verolta, mutta käsittääkseni siihenkin liittyy ongelmia. Ei siitä sen enempää, koska en ole juurikaan tutustunut kyseiseen veroon. Turpeen polton verotason nosto on taas puhdasta typeryyttä, sillä se on puun ohella ainut energiavaramme. Toisaalta luonnonsuojelijat ovat tyytyväisiä, mutta asiaa pitäisi tarkastella enemmän yhteiskunnan näkökulmasta humaanisti.

Liikenteen polttonesteiden verotasoa nostetaan kahdessa vaiheessa yhteensä 10 %:lla painottaen hiilidioksidikomponenttia. Ympäristö- ja energiaverojen inflaatiokorotusten tarpeellisuutta arvioidaan vaalikauden puolivälissä.
Tämä on puhdasta hulluutta. Suomi on maa, jossa on pitkät etäisyydet ja jossa joukkoliikenne toimii ainoastaan pääkaupunkiseudulla. Muualla oman auton käyttö on miltei välttämättömyys, josta ei voi tinkiä. Senpä takia polttonesteiden verotason nosto on puhdasta typeryyttä. Ymmärrän kyllä, että se on varma tulonlähde, mutta silti ei kansaa saisi näin rajusti rankaista. Varsinkin kuljetusyrittäjät joutuvat erittäin koville, eikä tavallinen jannukaan säästy kirosanoilta. Korotus on kaikessa kauheudessaan katastrofaalinen. Ja kun asiaan aiotaan vielä laittaa inflaatiokorotukset, niin ei hyvää päivää: voin vain kuvitella, kuinka kansa pitää tästä asiasta.

Jäteveron osalta seurataan jätejakeiden hyötykäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksien kehitystä ja jakeiden verokohtelua muutetaan tarvittaessa. Arvioidaan, onko tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön oma, matalampi verotaso sekajätteen massapoltolle. Jäteveron tasoa nostetaan maltillisesti.
Jätevero nousussa. On mukavaa nähdä se, kuinka pienituloisille jaetaan rahaa oikealta ja vasemmalta otetaan sitten vähän enemmän pois. Joku kutsuu tätä varmasti politiikaksi, mutta minä kutsuisin tätä linssiin viilaamiseksi.

Alkoholin ja tupakan aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi niiden verotusta kiristetään mahdollisuuksien mukaan matkustajatuonti ja laittomien markkinoiden kehitys huomioiden. Tupakan verotuksessa siirrytään kohti yksikköpainotteista verotusta terveydellisten ja fiskaalisten verotavoitteiden saavuttamiseksi.

Makeisten ja jäätelön valmisteveron pohjaa laajennetaan ja veron tasoa nostetaan. Makeisten ja jäätelön valmisteveron korvaaminen sokeriverolla selvitetään siten, että vero voisi astua voimaan vuoden 2013 alusta.
Hyväksyn tämän koko sydämestäni. Haittaverot ovat tässä tapauksessa poikaa, sillä kukaan ei tarvitse elääkseen karkkeja, tupakkaa tai alkoholia. Sitä saakin verottaa.

Toimintaohjelman avulla tavoitellaan varovaisen arvion mukaan 300–400 milj. euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä.
Miten tämä aiotaan tehdä, kun poliisilaitokset taistelevat jo nyt määrärahojensa kanssa. Tämä tarvitsisi lisää taloustutkijoita, mutta näyttää siltä, ettei sellaisia taida olla tulossa. Ja jos heitä ei ole tulossa, niin miten muka harmaata taloutta saadaan kuriin? Ihmettelenpä vain.

Kaiken kaikkiaan pääministeri Kataisen hallitusohjelman talous-osio on poliittista pyörittelyä, jossa otetaan rahaa pois toisaalta ja annetaan sama raha takaisin toisaalla. Talousohjelma ei yritä tasata tuloeroja, vaan ne tulevat progressiivisten verojen kehityksen puutteessa nousemaan tällä vaalikaudella. Pienituloisille lisämenoja tulee muun muassa polttoaineveroista, sekä muista pakollisista veroista, sekä veroluonteisista maksuista. Kun menoleikkauksetkaan eivät ole riittävät, tulee Suomen valtion velka nousemaan lähivuosina jäätävän isoksi ja sitä myöten velan korot kestämättömiksi. Karuja leikkauksia on vielä tulossa ellei tällä vaalikaudella, niin sitten ainakin seuraavalla.

Puppulausegeneraattori vastaa maskikohuun

 Antti Vesala teki Uuden Suomen puheenvuoroon postauksen , jossa hän litteroi Krista Kiurun vastaukset niin sanottuun maski-kohuun. Luettuan...